INFORMÁLIS ÉS NEM FORMÁLIS TANULÁSI LEHETŐSÉGEK A HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONTBAN

EFOP 3.3.7-17-2017-00008 – SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Hatvani Tankerületi Központ 74,1 millió forint támogatást nyert „Informális és nem formálistanulási lehetőségek a Hatvani Tankerületi Központban” című pályázatával. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg.
A projektben a Hatvani Tankerület három intézménye, a Csányi Szent György Általános Iskola, a Recski Jámbor Vilmos Általános Iskola és a Gyöngyösoroszi Árpád Fejedelem Általános Iskola a vesz részt.


A pályázat megvalósításának kezdete 2017. 11. 01., tervezett befejezése 2019. 11. 01.


A pályázat fő célja olyan módszertani fejlesztés kidolgozása, amely illeszkedik az intézmény pedagógiai és kulturális adottságaihoz, és hozzájárul az alap- és kulcskompetenciák, a problémamegoldás, és az egészségtudatos magatartás formálásához.


Az informális tanulási alkalmak beépítésre kerülnek az intézmények Pedagógiai Programjába, amely biztosítja, hogy a pályázat keretében kifejlesztett tartalmak hosszú távon hasznosuljanak, formálva ezzel a pedagógusközösség módszertani kultúráját.


Az európai uniós támogatás segítségével közösségi programokat és képzéseket szerveznek. Az intézményen belüli tudásmegosztás bővítésével a partnerintézmények közötti hálózatosodáson keresztül egyre szélesebb körben ismertetik meg az újfajta tematikus keretrendszer előnyeit.

A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu/hatvan oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Kozmáné Derda Edit
Tankerületi igazgató
Telefonszám: +36 (37) 795-214
E-mail cím: hatvan@kk.gov.hu