„SZÜLŐ-SULI A HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT ISKOLÁIBAN”

SAJTÓKÖZLEMÉNY:

A Hatvani Tankerületi Központ 80 millió forint támogatást nyert „Szülő-suli a Hatvani Tankerületi Központ iskoláiban” című pályázatával.

A projekt a Széchenyi 2020 program révén valósul meg az Európai Szociális Alap támogatásával. A projekt keretében a Hatvani Tankerület öt intézményében, a Csányi Szent György Általános Iskolában, a Gyöngyösoroszi Árpád Fejedelem Általános Iskolában, a
Halmajugrai Arany János Általános Iskolában, a Nagyfügedi Arany János Általános Iskolában és a Recski Jámbor Vilmos Általános Iskolában megy végbe szakmai tartalmú fejlesztés.

A projekt a Széchenyi 2020 program révén valósul meg az Európai Szociális Alap támogatásával. A projekt keretében a Hatvani Tankerület öt intézményében, a Csányi Szent György Általános Iskolában, a Gyöngyösoroszi Árpád Fejedelem Általános Iskolában, a
Halmajugrai Arany János Általános Iskolában, a Nagyfügedi Arany János Általános Iskolában és a Recski Jámbor Vilmos Általános Iskolában megy végbe szakmai tartalmú fejlesztés.

A projekt a Széchenyi 2020 program révén valósul meg az Európai Szociális Alap támogatásával. A projekt keretében a Hatvani Tankerület öt intézményében, a Csányi Szent György Általános Iskolában, a Gyöngyösoroszi Árpád Fejedelem Általános Iskolában, a
Halmajugrai Arany János Általános Iskolában, a Nagyfügedi Arany János Általános Iskolában és a Recski Jámbor Vilmos Általános Iskolában megy végbe szakmai tartalmú fejlesztés.

A program kezdete 2018. 02. 01., tervezett befejezése 2020. 07. 31.

A pályázat célja, a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztés, melyet egyéni fejlesztési terven alapuló mentori tevékenység segít. Ehhez alapvető fontosságú a pedagógusok folyamatos szakmai megújulása, valamint az iskola és család szorosabb
együttműködését segítő programok szervezése.

A célok megvalósításához elengedhetetlen, hogy az eredményesség és hatékonyság mérése adott időközönként megvalósuljon és az értékelés alapján megtörténjen a fejlesztés irányának intenzitásának és módszereinek korrekciója.

A Tankerület által koordinált projekt átfogó, személyiségközpontú egyéni fejlesztésen keresztül kívánja megszólítani azokat a -jellemzően hátrányos helyzetű- tanulókat és családjaikat, ahol a tanulási motiváció erősítést igényel.

Azonosítószám: EFOP-3.11.1-17-2017-00003

A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu/hatvan oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Kozmáné Derda Edit
Tankerületi igazgató
Telefonszám: +36 (37) 795-214
E-mail cím: hatvan@kk.gov.hu

Kattints ide: Digitális kompetenciafejlesztő játékok tanulók számára

Tájékoztató tábla